Close

17 oktober 2018

Goede doel 2018

De Hoogeveensche Kuiertocht wordt belangeloos georganiseerd door Rotary club Hoogeveen. Naast het creëren van een geweldige wandelervaring voor deelnemers, in de Kuiertocht ook gericht op het inzamelen van geld voor het goede doel. Dit jaar gaan de opbrengsten naar Jeugdfonds Sport & Cultuur en Voetbal Verbindt in Hoogeveen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen zij de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Voetbal Verbindt
Voetbal Verbindt is opgericht om kinderen met een beperking te laten voetballen. Belangrijjk is dat de doelstelling niet alleen het voetballen van de G voetballers is, maar de volwaardige participatie van deze veelal jonge sporters in een sport en sportvereniging. Daarom wil Voetbal Verbindt de G-voetballers aan meer dan voetballen mee laten doen. Ze zullen zichtbaar in de vereniging zijn en daarmee zich gezien weten. Opgenomen en gewaardeerd. Daarom zeggen we ‘voetbal verbindt’.

17 oktober 2018

Hide Offer Show Offer